Basens och gitarrens toner

Basen har ju endast de fyra första strängarna (E – A – D – G)

Gitarr-toner-tom

Gitarr-toner-svår

Gitarr-toner-enkel

Tonarter